Östgöta qvintettens

aftonunderhållningar å Stadshotellet ha icke varit så flitigt besökta, som man haft anledning vänta, hvilket i sanning icke uppmuntrar densammas medlemmar till fortsättning utan i stället afskräcker så väl dessa, som andra musici att vidare besöka Visby.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1874
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *