Tvenne räfvar

(bref till Gotl. Alleh.) hvilka i sällskap med åtskilliga kamrater länge hemsökt vestra trakten af Hablingbo socken, blefvo dagen före nyårsaftonen (hvilken var en herrlig vinterdag med 12 grader Celsius) gjorda till fångar. Genom jägarnes påpasslighet togos de med en enda ring af garn och måste dagen derpå undergå en mindre hederlig likbegängelse.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 Januari 1876
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *