Statsanslag till folk- och skolbibliotek.

Fördelningen för budgetåret 1928—1929 nu verkställd.
Stockholm den 14. (H. B.) Skolöverstyrelsen har för budgetåret 1928-1929 tilldelat följande folk- och skolbibliotek inom Gotlands län bidrag med nedannämda belopp till verksamhetens bedrivande, nämligen Alskogs folkbibliotek 83 kr., Alva 40, Ardre 100, Atlingbo församlingsbibliotek 65, Björke 150, Burs församlingsbibliotek 50, Dalherrs
folkbibliotek 63, Ekeby, kommunbibliotek 50, Eksta folkbibliotek 75, Fskelhems kommunbibliotek 40, Etelhems församlingsbibliotek 99, Pardhems folkbibliotek 80, Polo 50, Ganthems 40, Garde församlingsbibliotek 74, Gerunis kora-munbibliotek 70, Grötlingbo folkbibliotek 55, Hablingbo 55, Hamra. församlingsbibliotek 59, Hangvars församlingsbibliotek 48, Havahems kommunbibliotek 50, Hellvi folkbibliotek 100, Hemse 100, Hogräns 100, Hörsne med Bara 110, Lau kommunbibliotek 40, Lokrume folkbibliotek 40, Lummelunda färsamlingsbibliotek 50, Läsbro sockenbibliotek 100, Martebo folkbibliotek 40, Mästerby församlingsbibliotek 100, Närs folkbibliotek 75, Näs 40, Othems 400, Romaförsamlingsbibliotek 75, Rone folkbibliotek 75, Sanda församlingsbibliotek 50, Stenkumla folkbibliotek 75, Stenkyrka församlingsbibliotek 100, Stånga folkbibliotek 100, Tingstäde församlingsbibliotek 40, Vamlingbo folkbibliotek 141, Visby stadsbibliotek 400, Vänge folkbibliotek 105, Väte ungdomsklubbs bibliotek 75, Öja församling:,bibliotek 102, Ala skolbibliotek 75, Alskogs 41, Alva 15, Ånga 50, Barlingbo 30, Bro 40, Bunge 150, Burs 35, Ekeby 30, Etelhems 42, Follingbo 100, Fårö 25, Garde 37, Got-hems 30, Hejde 20, Hejnums pastorats 50, träklingbo 75, Källunge 50, Lau 50, Levede 75, Norrlanda 15, Närs 33, Näs 15, Othems 100, Roma 75, Rone 20, Rute 50, Sproge 30, Stenkumla 50, Stenkyrka 75, Stånga 50, Sundre 18, Tingstäde 15, Valts 50, Vallstena 50, Viklau 50, Visby stads- och landsförsamlingars skolbibliotek 300, Västkinde skolbibliotek 35, Väte 54, Östergarns 35, Slite högre folkskolas 150 och Gotlands läns folkhögskolas i Hemse bibliotek.

Gotlands Allehanda
Fredagen 14 December 1928
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *