Arvingar sökas.

Enligt till utrikesdepartementet från svenske generalkonsuln i Newyork ingången underrättelse har en svenskfödd person vid namn William Engström, född år 1883, troligen i Visby, avlidit den 28 januari 1928 i Chelsea, Mass., efterlämnande kvarlåtenskap. Den avlidne, som vistats i Förenta staterna över tjuga år, var änkling sedan tio år, och hans närmaste anhörig uppgives vara en i Sverige bosatt syster. Personer, som kunna styrka sig vara den avlidnes arvingar eller om dem lämna upplysning, torde sätta sig i förbindelse med utrikesdepartsmentet.

Gotlands Allehanda
Fredagen 14 December 1928
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *