Redogörelse

för till omkomme arbetaren Holmströms efterlemnade familj insamlade bidrag:
Af en faderlös kronor 2,00.
J. Eriksson kronor 0,50.
Ett gladt årsdagssällskap kronor 10,00.
Tre små systrar kronor 1,00.
Fru W. L. kronor 5,00.
C. Tofftén kronor 0,50.
C. O. B-n kronor 1,00.
C. H. kronor 0,50.
Ofvanstående medel af mig denna dag mottagne, för att åt enkan Holmström öfverlemnas som härmed qvitteras.
Visby den 15 April 1875.
G. EDV. ALFVEGREN, v. pastor i Othem.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 April 1875
N:r 31.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *