Auktion å värdefulla kreatur m. m.

Onsdagen den 19 december från kl. 11 f. m. låter lantbrukaren Hjalmar Johansson, Stenstuge i Björke genom offentlig auktion försälja 15 st. unga högmjölkande kor i kalvställning av låglandsras med en medelfetthalt av 3,70, 8 st. betäckta kvigor och ungnöt, hela besättningen tuberkelfri. Ett sju år dräktigt ardennersto fem generationer premierat med Bl., 6 st. sex veckors grisar samt ungsvin, en Stathmos körvåg, foderkakekross, hö och halm m. m.
Betalningsanstånd för godkände köpare till den 1 sept. 1929, andra betala kontant eller vid anfordran. Äganderätten till inropad vara förbehålles tills densamma är till fullo betald.
Roma i december 1928.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen 14 December 1928
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *