Visbyfastigheterna varda nära 35 milj. kr.

Det är ju känt, att årets fastighetstaxering medfört en betydlig stegring av fastighetsvärdena å många håll. Enligt till finansdepartementet inkomma uppgifter är detta fallet även med de gotländska fastigheterna. Den totala taxeringssumman har numera bragts upp i 143 milj. kr. eller med omkring fjorton milj. kr. sedan i fjol. Fastigheterna i Visby stad äro numera taxerade till i det allra närma. 35 mill. kr. För Norra fögderiet är taxeringssumman omkring 63 och får Södra fögderiet 44,8 milj. kr. Nära 20 milj. kr. av totala taxeringssumman belöper å stat och kommun m. fl. tillhöriga fastigheter och är sålunda bevillningsfritt. (P)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 December 1928
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *