Taxeringsnämderna.

Till ledamöter i taxeringsnäraderna för nästa år valde stadsfullmäktige i går i första distriktet riks, bankskamrer Leo Olsson, handlanden Hilb. Johansson, disponenten Svante Wikström och snickaren K. P. Söderdahl med tulluppsyningsmannen Aug. Gabrielsson, fanjunkaren Hj. Bodin, handlanden Aug Wahlby och arbetsförmannen Alb. Hammarberg, som suppleanter, samt i andra distriktet handlanden C. A. Hultgren, underlöjtnanten Ax. Häglund, statsonsinspektoren Gottfr. Johansson och stadsarbetarna C. J. Strömberg mad skräldderemästaren Gust. Arvidsson, kaptenen E. E. Malmren, kontorschefen Emil Karlström och hamnarbetaren Ad. Olsson som suppleanter.
Till stadens ombud vid virkestaxeringar valdes underlöjtnanten Ax. Häglund.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 December 1928
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *