Eldsvåda

utbröt vid 7-tiden i morse i kapten I. Wullfcronas fastighet vid S:t Hansgatan. En person, som bor i nedre våningen i fastigheten, märkte att rök trängde in från angränsande lägenhet, som bebos av hr John Hellman, och alarmerade brandkåren. Då personer skyndade till, stod elden redan ut genom köksfönstret till den angripna lägenheten, och köket stod i ljus låga. Brandkåren måste för att få bukt med elden bedriva ett ganska enerigskt arbete, först med besprutning och därefter med upphuggning av väggar och golv. Då elden slutligen blivit släckt, var också lägenheten i hög grad ramponerad liksom i köket förvarade inventarier och även motvaror blivit förstörda. Även angränsande rum hade blivit illa åtgångna under släckningsarbetet, varför de skador, som olyckan anställt äro betydande. Särskilt kommer detta att drabba familjen Hellman, som icke hade sitt lösöre försäkrat.
Anledningen till eldens uppkomst är utan tvivel, enligt vad undersökning givit vid handen, någon felaktighet på de elektriska ledningarna, enär elden spritt sig ifrån dessa. En olycklig tillfällighet var också, att eldhärden uppstod alldeles under en i köket inmonterad gasmätare, vilken av elden smältes, varigenom även gasen fattade eld. Det synes i första hand ha varit denna gaslåga, som sedan hastigt flammat omkring i rummet och även slagit ut genom fönstret. Hade elden fått vara ostörd ännu någon stund och den hunnit sprida sig genom trappan till de överliggande våningarna, hade olyckan kunnat erhålla högst betydande konsekvenser.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 December 1928
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *