Det nya sjukhemmets tomt.

Sedan staden träffat överenskommelse med landstingets förvaltningsutskott om kostnadsfritt upplåtande av tomt för det av landstinget beslutade hemmet för kroniskt sjuka, hade framgått, att av den ifrågasatta tomten 2,250 kvm. utgjordes av gatumark i Polhemsgatan, varav c:a 1,500 kvm. befunno sig i stadens äga. Då denna gata emellertid vore av sådan vikt för stadsplanen, att intrång på dess område icke kunds göras, hade drätselkammaren med landstingets förvaltningsutskott överenskommit, att tomten skulle regleras på ett sådant sätt, att ifrågavarande gatumärk icke behävde tagas i anspråk.
Stadsfullmäktige beslutade godkänna denna drätselkammarens åtgärd.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 December 1928
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *