Från landsbygden. Grötlingbo.

GRÖTLINGBO, 10 dec.
Till prost över egna församlingar utnämdes i söndags kyrkoherde Oscar Jacobsson i Grötlingbo. Biskop Rundgren höll då sammanlyst högmässa i Grötlingbo kyrka kl. 12 och talade allvarigt och till hjärtat gående över dagens högmässotext. Utnämningen skedde efter högmässan, då biskopen, efter ett kort anförande med erkänsamt erinrande em kyrkoherdens långa och trogna ämbetsgärning i Grötlingbo och Fide församlingar, till len nyblivne prosten överlämnade övliga harodlingar.
Gudstjänsten var talrikt besökt. Till ntt mnirgens höjande bidrog även sångkö«en med ett par adventssånger.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 December 1928
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *