Utdrag av lagfartsprotokollet,

hållet vid lagtima hösttinget med Gotlands norra härad å tingestället Allekvia den 1 oktober 1928.
§ 69.
Av orsak, som under § 63 här ovan i protokollet förmäles, utfärdades följande
Kungörelse.
Att Olof Niklas Lundin den 21 januari 1919 vid Gotlands norra häradsrätt sökt och denna dag fullföljt ansökning om lagfart å 7/128 mantal Stora Ire i Hellvi socken, vilken fastighet han enligt bouppteckningsinstrument och arvsförening den 12 augusti 1889 bekommit i arv efter sin avlidne fader Lorens Niklas Lundin, men att, enär arvlåtarens åtkorast till fastigheten icke blivit styrkt, ansökningen förklarats vilande, det varder jämlikt 10 § lagfartsförordningen härigenom kungjort. Som ovan
På Häradsrättens vägnar:
Aug. Toll.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 december 1928
N:r 290

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *