Ägofredslagstiftningen.

Länsstyrelsen har till k. m:t avgivit utlåtande över ett av sakkunniga utarbetat betänkande med förslag till lag om ägofred och instämmer därvid i hushållningssällskapets yttrande i saken. Därjämte framhåller länsstyrelsen önskligheten att i fall, som avses i 42 par. 2 mom. i förslaget, rätt inrymmes åt varje ägare eller innehavare av jord inom den ohägnade marken att oberoende av den plats inom sagda mark, där kreatur anträffats, för vars utsläppande till betning förbud gäller, intaga kreaturet. Erfarenheten från viss del av Fårö socken har nogsamt visat, att en sådan vidsträcktare intagningsrätt är nödvändig.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 december 1928
N:r 290

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *