Fastighetsauktion.

Onsdagen dem 13 innev. december kl. 2 e. m. låter Henry Crussel genom offentlig – auktion försälja sitt ägande 9/512 mt. Hemmungs Sanda. Fastigheten som består av cirka 4 ½ tnl. prima åker varav en del är besådd ligger i närheten av Klintehamn utmed allmänna landsvägen och är passande till bostadstomtar.
Fastigheten utbjudes först i mindre lotter och sedan i sin helhet med förbehåll en prövningsrätt. Villkoren tillkännagivas vid auktionen.
Roma i december 1928.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 December 1928
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *