Skenet från Fårösunds fyr missvisande?

Enhär orsaken till den tyska ålsumpen Käthes nyligen timade grundstötning vid Bungeör i Fårösunds södra gatt av fartygets befälhavare angivits vara felaktighet i skenet från Fårösunds fyr, har från tyskt håll genom utrikesdepartementet till lotsstyrelsen riktats en förfrågan, huruvida vederbörande lotsar känna till, att fyrens gröna sektor på långt avstånd i regnigt väder synes visa vitt sken.
Samtidigt meddelar lotsförmannen vid platsen J. F. Söderberg till styrelsen, att fartygets befälhavare för honom uppgivit samma orsak till grundstötningen. Då liknande klagomål en gång tidigare framkommit, anser hr Söderberg en sakkunnig undersökning påkallad. Vid av lotsförmannen själv företagen undersökning har fyren befunnits felfri. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 December 1928
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *