Från landsbygden. Sanda.

SANDA, 4 dec.
Söndagsskoldag var i söndags anordnad av Gotländska Missionsförbundet i härvarande missionshus med början kl. 11 f. m. Pastor Sim. Themnér, Klintehamn, höll därvid predikan över dagens högmässotext och söndagsskolmissionär Fr. Söderdahl, Visby, höll därefter föredrag om söndagsskolan. Förmiddagsmötet var kombinerat med söndagsskolan.
Församlingsfest hölls förliden söndag kl. 7 e. m. i missionshuset härstädes. Till festen hade samlats i det närmaste fullsatt hus. Föredrag höllos av pastorerna F. Söderdahl och Sim. Themnér. Sanda sång- och musikförening medverkade med ett flertal sånger.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 December 1928
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *