Från landsbygden. Eksta.

EKSTA, 4 dec.
Storm och regn är dagen lösen, det är gott om den sorten i höst, det har försvårat arbetet med rotgruktupptagning och höstplöjningen avsevärt. Det är ännu stora arealer, som skola plöjas och en del jordar äro omöjliga att komma ut på, och få därför ligga till våren.
Utvidgning av härvarande kyrkogård pågår nu med uppläggning av en ny stengärdsgård och planering m. m.
Ett nytt våghus med våg har under hösten uppförts vid järnvägsmagasinets västra sida för invägning av svin och småkreatur. Vågen är bekostad av andelslakteriet i Visby, medan huset är bekostat av kommunen. Det är intett för förvaring av grisar och arbetet har utförts av byggmästare Johansson i Fröjel.
En ny modern handelsbod har även under sommaren uppförts för ägaren handl. J. Ålström vid Bopparve. Arbetet därmed har utförts av herr H. Hägg från Klintehamn. Nu finnas inom socknen tre affärer som tillhandagå allmänheten.
Rätt mycket betor har i höst invägts vid Stjärnarve betvåg. Vägarna ha i höst varit dåliga och i synnerhet vägen från kyrkan och fram till mejeriet är nästan i behov av vägförbättring. Den har icke varit så dålig på många är, men orsaken är större trafik, varför A.-B. Vägförbättringar bör hava sina ögon öppna för densamma.
50 år fyller på söndag den 9 dennes lantbrukaren och sågverksägaren Petter Lickander, Bjerges härstädes.
-n.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 December 1928
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *