Auktion å maskiner m. m.

Fredagen den 7 nästk. December från kl. 11 f. m. kommer för vederbörandes räckning å Berglunds magasin mitt emot Andelsmejeriet i Visby att försäljas 1 liggande ångmaskin, 25 hkr. med expansionsslid av Fole tillverkning, 1 mindre ångpanna, passax de för mindre värme- eller kokinstallation, 1 kokgryta rymmande 150 liter, axelledningar med kanonlager och lagerbockar, diverse remskivor och läderremmar av olika dimensioner, 1 Alfa separator på stativ 150 liter, plåtsmörkärna, 2 begagnade större kokspisar, skruvstycke, tallriksharv, frösåningslåda, stängselnät eller slätverkstängsel, diverse trädgårdsmöbler m. m.
Godkände köpare erhålla tre mån. betalningsanstånd, andra betala kontant eller vid anfordran. Aganderätten till inropad vara förbenållea tills den blivit till fullo betald.
Visby den 30 nov. 1928.
Karl Dassow.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1928
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *