Landstinget slipper t. v. skyddshem för kvinnor?

Länsstyrelsen i Visby har till k. m:t överlämnat Gotlands läns landstings ansökan om befrielse från skyldigheten att upprätta eget arbetshem för kvinnor. Genom avtal med Söermanlands läns landsting disponerar landstinget en plats å ett blivande arbetshem för kvinnor i Malmköping. Länsstyrelsen tillstyrker den gjorda framställningen under förutsättning, att det blivande arbetshemmet Malmköping blir behörigen godkänt. Den sökta befrielsen anses böra gälla tillsvidare under viss begränsad tid. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 november 1928
Nr 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *