Från landsbygden. Lärbro.

LÄRBRO, 15 nov.
Inkomst- och utgiftstagen får kyrka och skola har fastställts till kr. 29,143:31. Det kommer att utgöra 5 kronor pr bevillningskrona, För en borgerliga kommunen slutar inkomst- och utgiftstarten inom socknen på kr. 18,000. Därtill kommer kr. 9,325 för fattigvården. Tillsammans utgör det hela kr, 27,325. Till den borgerliga kommunen kommer således en uttaxering på cirka 5 kr. pr beviljningskrona eller tillsammans med den kyrkliga kommunen kr. 10 pr bevillningshundra.
Till prästlönekassan skall utdebiteras 60 öre pr bev.-kr. vilket tillsammans utgör kr. 1,929. Lokalkommittén för Centralförbundets för nykterhetsundervisning allmänna upplysningskurs i Slite nästa sommar hade hemställt till oktoberstämman härstädes om ett anslag av 50 kronor, som även beviljades.
Till omhud att närvara vid Gotlands norra härads brandstodsförenings sammanträde den 28 november har valts hr Hjalmar Pettersson, Källstäde. Till ledamot vid markegångssättningen har utsetts hrr Oskar Geselius, Angelbos, med hr Arvid Petterson, Skuttlings, som suppleant. Till ledamöter att närvara vid mantalsskrivningarna har valts nämdemannen A. Pettersson, Skuttlings samt hrr F. Gardell, Kejlungs, och A. Cedergvist, Pavalds med hrr Helidor Hellgren, Vägume, och E. Bergström, Angelbos, som ersättare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 november 1928
Nr 274

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *