Från landsbygden. Vallstena.

VALLSTENA, 17 nov.
Vallstena hembygdsförening. om under året bildats för att tillvarataga Vallstena så talrika kulturskatter, hade i torsdags sammanträde, varvid d:r Bengt Bergman från Stockholm höll ett intressant föredrag om våra förfäders bostader. D:r B. påpekade bland annat att ödeläggelser av de gotländska kämpgravarna torde ha skett i samband med den i gutasagan omtalade utvandringen och att just dessa ödelagda hus mycket väl kunde vara de utvandrades brända gårdar, vilken förklaring förefaller mycket sannolik.
Efter det att en del föreningsangelägenheter avhandlats sjöng hr N. Arvidssn en del gamla gotlandssånger.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 november 1928
Nr 272

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *