Klintehamn.

Den 5 nov.
Föreläsningsverksamheten.
Lördagen den 3 och söndagen 4 dennes ägde föreläsningar rum i godtemplarsalen härstädes under god tillslutning. Föreläsare var rektor R. Steffen från Visby. I lördagens föredrag behandlades kvinnoromanen; romaner av kvinnor om kvinnor. Bland nutidens författarinnor nämdes Ellin Wagner såsom en av de allra främsta inom vår land. Som den allra förnämsta bland svenska kvinnor nämdes den heliga Birgitta, vilken genom sin gärning haft ett enastående inflytande.
Ämne för söndagens föreläsning vero proletär- och socialromamarna. Bland de sistnämda fingo Fxedrik Ströms senast utkomna ett synnerligen högt vitsord. De vittna om att författaren är ioke blott konstnär utan även historiker av
rang.
Som detta föredrag var det sista i den serie föreläsningar, som rektor Steffen under innevarande termin hållit här, framförde talaren i slutet av sitt Anförande ett tack för det vackra intresse, som visats hans föreläsningar. Sedan de livliga applåderna tystnat, uttalade hr L. Sahlsten auditoriets varma och vördsamma tack för vad rektor S. genom sina gedigna och intressanta föreläsningar givit sina åhörare. Samtliga föredragen hava varit synnerligen väl besökta och följts med stort intresse.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 November 1928
N:r 260

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *