Inga pansarbilar f. n. vid Gotlandstrupperna.

K. m:t har för närvarande lämnat utan åtgärd den av militärbefälhavaren på Gotland gjorda framställningen om tilldelande av två eller åttminstone en pansarbil till Gotlands trupper. Chefen för generalstaben och arméförvaltningens artilleridepartement, som ansett pansarbitar erforderliga för Gotlandstrupperna, ha som bekant föreslagit uppskov mod anskaffande av sådana intill tidpunkten för blivande anskaffning för kavalleriet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 November 1928
N:r 259

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *