Klintehamn. Firma M. Karlsson.

Skrädderi & Herrkonfektionsaffär. Klintehamn. Tel. 153.
Innehavaren började lära inom yrket hos sin fader i Lojsta. Han var anställd hos denne i fyra år, varefter han innehade olika anställningar i Visby, Stockholm, Eskilstuna och Enköping till år 1918, då nuvarande företag startades. År 1924 inköptes fastigheten, vilken är uppförd omkring år 1800. Den är taxerad till 6.000 kr och brandförsäkrad för 15.000 kr. samt inrymmer affärslokal, verkstadslokal och bostadsvåning. Firman försäljer alla till en välsorterad skrädderi- och konfektionsaffär hörande artiklar och tillverkningen omfattar allt som hör till ett förstklassigt herrskrädderi.

Oskar Manfred Karlsson är född den 18 oktober 1891 och son till skräddarmästare Oskar Karlsson o. h. h. Jakobina f. Pettersson, samt gift sedan 1918 med Sigrid Pettersson. Barn: Aina, född 1919, Arne, född 1921, Dagny, född 1923, och Rune, född 1927.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *