Klintehamn. Firma S. A. Johansson.

Klintehamn. Firma S. A. Johansson.

Snickeri & Möbelaffär. Begravningsbyrå. Strands 27. Klintehamn. Tel. 22.
Till aderton års ålder arbetade fabrikör Johansson hos fadern, byggmästare Johannes Gustafsson. Han fick därefter anställning i Stockholm hos snickarmästare Vestergren, från vilken han tre år senare kom till snickarmästare Anderberg. Efter en anställning i Köping konditionerade han sedan på olika ställen under åtta år och startade 1908 nuvarande firma i egen, nyuppförd fastighet. Snickerifabriken, som är belägen å samma tomt, är utrustad med moderna maskiner och tillverkar olika typer av stilmöbler, vilka levereras fullt kompletta. Tapetserararbeten av alla slag utföras. En rymlig modernt inredd affärslokal erbjuder en god överblick av lagret. I rörelsen ingår dessutom fullständig begravningsbyrå. Innehavarens son och dotter äro knutna till företaget.

Sven August Johansson är född den 6 juli 1867 och son till byggmästaren Johannes Gustafsson o. h. h. Anna Gustafsson. Sedan 1912 är han gift med Ida Walberg. Barn: Gösta Lars Ingevar, född 1913, och Ingrid Maria, född 1923.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *