Från landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 29 okt.
Juniorfest hölls i missionssalen i söndags kl. 2 e. m. Sedan juniorer från hela distr. och övrig deltagare hälsats välkomna, hölls ungdomsföredrag av pastor J. O. Häggström över ämnet: »Herrens vägar». Före och efter kafferasten omväxlades med sång och musik, av sångare i Burgsvik berättelseläsning, deklamation, duett och dialog av Näs juniorförening. Fester avslöts med tal av lantbr. Oscar Lindkvist, Näs, över Ebr. 11: 24-24 samt bön.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 1 November 1928
Nr 257

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *