Borgenärerna

i handlanden Albert Hellgrens i Sjonhem socken konkurs, äfvensom gäldenären Hellgren, kallas bärmed att sammanträda i Gotlands Enskilda Banks lokal i Visby lördagen den 17 nästkommande Oktober kl. 2 (två) e. m. för granskning af upprättadt utdelningsförslag.
Kräklingbo den 28 September 1891.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *