Följande lagfarter

begärdrs i dag hos rådhusrätten:
af hemmansägaren Johan Egidiusson från Träkumla å frijordsåkrarne nr 1402 —10 söder om staden, som han köpt at kapt. V. Svenssons sterbhus för 2,000 kr.;
— af Visby stad å s. k. Graf- eller Backåker ur 2 norr om staden nr 1315 i nya stadskartan, som inköpts från konaul Stenberg för 3,000 kr., samt
— af enkan Katarina Gottberg å s. k. Öskarssalen, som hon ärft efter sin broder sjökapten J. P. Högström.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *