Ordningsstadgan vid Visby läroverk.

Stockholm, 30 aug. (TT.) Vid Visby läroverk ha lärjungarna hittills varit särskilt strängt efterhållna. Gamla ordningsföreskrifter, som vid andra läroverk efterhand ändrats, ha fortfarande fått gälla vid Visby läroverk. Rektor H. Jörlander har emellertid nu hos skolöverstyrelsen föreslagit ändring av den första av ordningsreglerna, som lyder: »Allt vistande på värdshus eller andra därmed jämförliga offentliga lokaler är lärjunge förbjudet och får ej utan rektors tillstånd ske ens i föräldrars sällskap». Den sistnämda bestämmelsen anser han vara synnerligen otidsenlig, och i hög grad ägnad att väcka ovilja, icke blott hos lärjungarna utan även hos deras målsmän. Han yrkar därför på att den skall ändras till: Allt vistande på värdshus a eller därmed jämförliga offentliga lokalg är lärjunge förbjtudet, så vitt det icke sker i föräldrars eller målsmäns sällskap, utom i de fall då rektor kan finna träligt medgiva undantag.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 30 Augusti 1928
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *