Fastighetstaxeringen å Gotland.

Länsstyrelsen i Visby har till finansministern överlämnat infordrat utdrag av det hos fastighetstaxeringsnämnden för länets mellersta distrikt förda protokollet, i vad detsamma avser taxering av jordbruksfastigheter. Av protokollet framgår, att de av vederbörande beredningsnämd föreslagna taxeringsvärdena i flertalet fall fastställts. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 23 Augusti 1928
N:r 197

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *