I val till landstingsmän

för norra häradet deltogo 21 fullmäktige. Dervid återvaldes kapten K. T. Broander (21 röster), O. L. Björkegren, Angelbos i Lärbro (19), direktör K. W. Gardell (18), Lars Granberg, Granskogs i Dalhem (14) och L. N. Eklund, Nygårds i Fole (12) samt G. Källström (16) efter nämdeman O. Löfvenberg, Lauhage i Stenkyrka.
Till ersättare återvaldes J. V. Smedberg, Möllbos i Halla, J. Arvidsson, Glammunds i Akebäck och P. Johansson, Vellarfve i Roma (hvardera 15 röster) samt O. Hedström, Ekes i Bro, M. P.
Broström, Broa å Fårön och A. Englund, Stora Banna i Lärbro.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *