Visby rådhusrätt.

För vårdslös körning
fick en bilist, som kört på ett par cyklister å Follingboväg, böta 50 kr.

Bilkörning utan körkort
hade Aron Engström, Västerbjers i Gothem, tillåtit sig. Han hade en dag kört till stan med sin ägandes bil, samt på kbällen återvänt hem, varvid han dock anmodat en värnpliktig från hemsocknen, som innehar körkort, att köra bilen ut ur staden. Därvid inträffade genom den sistnämdes vårdslöshet en olyckshändelse, varigenom saken upptäcktes. Engström fick böta 125 kr., hans värnpliktiga biträde får sin dom nästa måndag.

För spritsmuggling
å ångaren F. W. Fischer är kocken Rob. Winther samt kaptenen H. Niemann tilltalade. Den förstnämda hade smugglat in 9 buteljer konjak, då fartyget låg vid Kylley, och kaptenen skulle ha gjort sig skyldig till bristande tillsyn ombord. Båda erkände.

En fyllerist
fick plikta 10 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1928
N:r 194

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *