Under strecket

börjar idag en ny följetong — denna gång för ombytes skull i dramats form. Pjäsen är helt kort, ett litet proverb, sammanskrivet här i Visby för ett par somrar sedan av det mycket genomskinliga märket E. Hbg, den svenska teaterkometens grand old man, som trivts så bra här på vår ö. Den lilla dialogen är synnerligen välformad och med mening i, varför vi äro ävertygade, att läsaren skall ta del av den med nöje — icke blott för författarens skull.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1928
N:r 194

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *