Passagerarelista.

Med THJELVAR från Kalmar d. 14 aug.: Grosshandl. Lindberg, kapten Weström, tandläk. Ekman, doktor Urban, herrar Kühl, Larsson, Backman, Björkner, Antendeick, Björklund, Aulin, Andén, Sjöholm, Spåre, Aulin; doktorinnan Urban, fruar Nihlén, Kühl, Ekman, Alwing, Ekman, Josrfsson, Björklund, Karlsson, Jakobsson, Hellborg, Spåre, Aulin; fröknar Lilja, Lundberg, Hultgren, Juhlin 2 st., Müller.

Med VISBY från Nynäshamn d. 14 aug.: Häradshövd. Oldenburg, professor Precht, doktorer Hejke, Bjurman, Nihlén, löjtnant Eldenholm, godsägare von Corswant, jägmästare Berner, kontorschef Andersson, herrar Andrén, Hallström, Angelöv, Jensen, Hartman, Jaxén, Modén, Eysenhardt, Hedberg, Sandsjö, Lundmark, Croon, Persson, Häll, Magnusson, Sundin; fruar Angelöv, von Corswant, Wahlner, Precht, Berggren, Lilliesköld, Hejke, Dingerts, Bjurman, Eysenhardt, Andersson, Oldenburg, Sunders, Rinman, Sundin, Fehlin, Bergenström, Nilsson; fröknar Andersson, Bjurman, Precht, Schlesinger, Engholm, Bolling.

Med HANSA från Stockholm 14 maj: Grosshandl. Öhlin med sällskap, grossh. Lundberg, direktör Carlsson, sekreterare Ekblom, kapten Mannerfeldt, herr Alving, Hallen, Sidenmark, Björk, Wikholm, Lindblad, Wahlberg, Mrs Olsson, fru Lundberg, fröken Friksell, von Essen, von Platen, Svensson, Santesson, Larsson, 2 lärarinnor med 23 flickor från Visby folkskola.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 15 Augusti 1928
N:r 190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *