Auktion i Hejnum.

Torsdagen den 11 December kl. 10 f.m. låta arfvingarne efter afl. hemmansägaren Johan Hejdenberg, Norrbyg i Hejnum, medelst offentlig auktion till den högstbjudande försälja sin andel i lösöreboet, nämligen möbler, såsom bord, stolar, sängställen, en bättre syfta, en kommod, en kammarorgel; säogkläder och linne af alla slag; porslin och glas; kokkörl af såväl koppar som jern; jernoch blecksaker af flera slag; snickeriverktyg, såsom 2:ae hyfvelbänkar, större och mindre hyflar, sågar, skraftvingar m. m.; smedjeverktyg; åker och körredskap, såsom res: och arbetsvagnar, kälkar, vänd- och spetsplogar, rak och krokpionharfvar, 2:ne par selar, en häst: såg, ett tröskverk, 2:ne viodmaskiner, en stormangel, en väfstol med tillbehör; kreatur, bvaribland några uvghästar, ett par unga dragoxar, 4 st. goda mjölkkor, en tjurkalf, 6 st. morlam m. m.; diverse träkärl; den afl. gångkläder m. m. som ej så noga specificeras.
Godkände inropare erhålla anstånd med betalningen i 4 månader, öfrige betala kontant eller vid anfordran.
Slite den 1:sta December 1890.
Efter anmodan,
J. A. ÖSTERGREN.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *