På Gotlands jernväg

komma under instundande vinter att gå två tåg om dagen i hvardera riktninger, en anordning, som länge önskats och som pu möjliggjorts genom inköp af det nya lokomotiv, som nu är afprofvadt och af styrelsen godkändt.
En ändring i tågordningen, sem i nästa månad kommer att vidtagas, är att morgontåget från Hemse till Visby, som nu afgår kl. 7.25, kommer att afgå 40 minuter tidigare så att de resande, som skola återvända samma dag, få längre tid på sig i staden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *