En meteor

syntes i morgse kl. 7 minuter före 7 från vår horisont. Den kom nära nog från öster och gick till vester och hade ea ganska flack bana litet söder om zenit. Meteoren liknade en större stjeroraket, var starkt lysande ljusgrön med en liten svans af röda gnistor. Den tycktes slockna, när den hunnit omkring en fjerdedel af himlahvalfvet öfver meridianen, Ungefär en minut senare hördes en dof knall såsom af ett aflägset groft kanonskott.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *