Rättegångs- och polissaker.

Visby rådhusrått.
Bilkörning med efterräkningar.
En lantbrukare från östra Gotland var för några dagar sedan i staden med sin bil, ehuru han icke innehar körkort. Han anmodade en värnpliktig å Visborgs slätt, bördig från Gothem, att föra bilen ut ur staden, så att han skulle undgå polisen. Det gick emellertid icke bättre, än att den värnpliktigge påkörde en cyklist öster om staden, då han hade så stark fart att han icke kunde manövrera i en kurva. Han gav sig därefter i väg från platsen utan att trots anmodan uppge namn. Vid Hejdebyväg överlämnade han ratten till bilens ägare och återvände till Visborgs slätt. Nu stod han emellertid tilltalad för sina förseelser, vilka han erkände. Uppskov meddelades för utrönande av skadornas värde.
— Bilkollisionen vid norra begravningsplatsen, då ett par bilar ganska allvarligt ramponerades, hade nu vållat åtal för den ene av förarne, för det han underlåtit att låta ett från vänster kommande fordon passera, varigenom kollisionen skulle undvikits. Han fick böta 50 kr.
— En kontorist från Slite hade parkerat sin bil mitt emot en annan bil på andra sidan gatan. Han fick böta 10 kr.
— En motorcyklist hade färdats Södra Kyrkogatan och över Stora Torget med otillåten fart, varför han fick böta 30 kronor.

Två hundägare,
vars hundkreatur besökt torget, då handel pågått, fingo böta vardera 2 kr.

Fyra fyllerister
hade åtalats varav tre fingo böta vardera 10 kr. Den tredje hade även utanför poliskontoret agiterat för fritagande av en anhållen fyllerist. Åklagaren yrkade dock ansvar endast för fylleri under försvårande omständighet, varför svaranden, som nyligen dömts till fängelse med villkorlig dom för våld mot polis, slapp undan med 30 kr:s böter.

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1928
N:r 188

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *