Lotsverkets telefonfråga.

Lotsstyrelsen har nu antagit av hrr Viktor Larsson i Sandkvie och R. Veström i Burge gjort erbjudande att ombesörja anläggande av en telefonledning å sträckan Burgsvik-Burge. Ledningen, som skall utgöra del av den beslutade telefonledningen till Paludldens fyrplats, har beräknats kosta 1,242 kr., varav lotsstyrelsen skall betala 489 kr. samt hrr Larsson och Veström, som till ledningen äga koppla telefoner till sina resp. hemman, återstående del. En förutsättning är, att anläggningen utföres våren 1929.

Gotlands Allehanda
Lördagen 11 Augusti 1928
N:r 187

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *