Fotogenköket exploderade — huset brann ned.

Eldsvåda utbröt i går eftermiddag vid 3-tiden i en äldre byggnad i Sandelius trädgård öster om staden, vilken byggnad inom en kort stund brann ned till grunden.
Elden uppstod därigenom, att en i byggnaden boende arbetare Karlsson Björling skulle göra eld i ett fotogenkök. Detta bragtes därvid att explodera, varvid lågorna slogo omkring och fattade i papp och tapeter i väggen. Inom ett ögonblick var rummet omvärvt av eld, och Karlsson-Björling, som för övrigt vid explosionen blivit åtskilligt svedd i ansiktet och huvudet, kunde ingenting göra för att dämpa eldens framfart. Förbipasserande personer varskodde polisen, och brandkåren anlände, men vid dess ankomst var byggnaden, som var helt av trä och brann friskt, redan övertänd. Brandkåren fick därför inrikta sitt arbete på att skydda en intilliggande oljekällare, i vilken förvarades ett parti eldfarliga oljor, vilket också lyckades. Efter c:a en halv timmes tid var det brinnande huset ödelagt.
Den brunna byggnaden, som var ganska gammal, var brandförsäkrad för 700 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen 11 Augusti 1928
N:r 187

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *