Stadsfullmäktigeledamot på 50-årsdagen.

Röstsammanräkning har i dag företagits av magistraten för utseende av efterträdare i stadsfullmäktige efter avlidne lektor Hj. Jansson, Under partibeteckningen Kommunal samling hade inom första valkretsen avgivits 714 valsedlar, av vilka 676 upptogo lektor Janssons namn. A de sistnämda befanns trafikchefen T. Norströms namn stå främst efter de redan valdas å 660 sedlar, medan lektor R. Björkegrens hade samma placering å 11 sedlar och sadelmakare C. A. Carlssons å 5 sedlar. Trafikchefen Norström förklarades sålunda vara utsedd till lektor Janssons efterträdare.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1928
N:r 186

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *