Hemse. Bröderna Jakobssons

Hemse. Bröderna Jakobssons

Brunnsborrningdaffär. Box 46. Hemse. Tel. 14.
Företaget startade av nuvarande innehavarnas fader, fabrikör J. O. Jakobsson, år 1912 och drevs av honom till hans död 1934. Rörelsen övertogs 1940 av sönerna Tord och Hilding Jakobsson, som tidigt erhållit sin utbildning vid firman. Fabrikslokalerna äro stora och modernt utrustade. Tillverkningen utgöres av brunnsborrningsmaskiner. Grundaren erhöll på sin tid patent för en uppfinning på området. Allehanda reparationsarbeten utföras, och arbetsfältet sträcker sig över hela Gotland. Utom innehavarna äro upp till 6 personer sysselsatta i rörelsen.

Tord Per Jakobsson är född den 1 augusti 1906. Han är sedan 1937 gift med Helga Vetterlund. Barn: Britt, född 1938, och Lennart, född 1940.
Hilding Brynolf Jakobsson är född den 9 september 1918. Han är sedan 1940 gift med Betty Johansson.
De äro söner till fabrikören J. O. Jakobsson o. h. h. Selma f. Rånsten.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *