Hemse. Firma C. A. Bergström.

Hemse. Firma C. A. Bergström.

Byggnadsrörelse. Hemse. Tel. 67.
Rörelsen grundades av farfaden till nuvarande innehavaren. Den innehades sedan av hans son, Alfred Bergström, och övertogs vid dennes frånfälle 1937 av Carl August Bergström. Firman är en av södra Gotlands ledande företag inom sin bransch och har under åtrens lopp anförtrotts uppförandet av ett stort antal kommunala, offentliga och privata byggnader. Bland dessa kunna mämnas nybyggnaderna för Gotlands läns folkhögskola och lantmannaskola, Gotlands banks nybyggnad, posthuset samt kommunalhuset, samtliga i Hemse. Firman har utfört arbeten på olika platser över hela Gotland. Mellan tio och femton personer har sysslsättning vid företaget.

Carl August Bergström är född den 22 augusti 1889 och son till byggmästaren Alfred Bergström o. h. h. Anna f. Bengtsson, 1919 gifte han sig med Maria Heidenberg. Barn: Ingrid född 1920, och Henning född 1922.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *