Havdhem. Karl M. Hanssons

Smides- & Reparationsverkstad. Havdhem. Telefon: 72.
Företaget startades av nuvarande innehavarens fader år 1912 och var till en början förlagt till Fröjel. Nuvarande innehavaren övertog rörelsen år 1930. Han började vid unga år inom branschen i sin faders rörelse och var anställd hos denne tills företaget övertogs. Verkstadslokalerna äro stora och ljusa samt modernt inredda och försedda med erforderliga maskiner. Huvudsakliga arbetet består i tillverkning och reparationer av lantbruks-, byggnads- och konstsmide. Två personer äro anställda i företaget. Fastigheten är uppförd år 1912 och inrymmer smidesverkstad, lagerlokaler och bostadsvåning. Den är taxerad till 7.000 kr och brandförsäkrad för samma belopp.

Karl Magnus Hansson är född den 25 oktober 1901 och son till smedsmästaren Alfred Hansson o. h. h. Emma f. Karlsson, samt gift sedan 1931 med Marta Sigrén. Barn: Ingvar, född 1932, Gun, född 1934, och Inga, född 1942.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *