Sällskapet D. B. V.

hade igår återupplivat en gammal tradition, i det sällskapet samlades till ordinarie månadssammankomst å Snäckgärdsbaden, där ju sällskapet en gång bildats. Sammankomsten firades nu på samma sätt som förr, d. v. s. med bad m. m., varefter följde sammanträde i kaffestugan. Där remitterades konsul Björkanders motion om Botaniska trädgården till trädgårdsstyrelsen. Motionären hade föreslagit, att sällskapet ville uppdraga åt trädgårdsstyrelsen, att med anlitande av framstående fackmän låta uppgöra en plan för trädgårdens iståndsättande. En för sällskapet intresserad person, som önskar vara okänd, har för ändamålet ställt 2,000 kr. till förfogande.
Efter förhandlingarna tillbringades ett par timmar med varpkastning, varpå supé intogs å Snäckgärdsbadens restaurant. Vädret var ju det allra bästa, men deltagandet tämligen fåtaligt. Enligt en uppgift skulle sällskapet på de senaste 50-60 åren endast en gång förut ha sammankommit på Snäckgärdsbaden, där tidigare alltid någon sommarsammanträde brukade hållas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 Augusti 1928
N:r 184

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *