Dödsfall.

I sitt hem i Klintehamn avled 5 dennes förre hemmansägaren Olof Nilsson i en ålder av 80 år. Dödsorsaken torde hava varit hjärtslag. Den bortgångne var en man, som under sun krafts dagar haft sig anförtrott en mångfald av allmänna förtroendeuppdrag, vilka av honom skötts på ett sätt, som vittnat om intresse och ansvarskänsla. Innan N. för 18 år sedan bosatte sig här, hade han sitt hemvist vid Stjups i Hablingbo. Inom denna sin hemkommun var han en mångbetrodd man, i det han där hade säte och stämma i såväl kyrkliga som kommunala styrelser. Under ett par decennier har han fungerat som kassör i södra häradets vägkassa. Från denna befattning avgick han med ingången av innevarande år.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 Augusti 1928
N:r 184

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *