Passagerarelista.

Med GOTLAND från Norrköping den 5 aug.: Redaktör Svendboy, postkontrollör Malmgren, ing. Svenström, herrer Hartzell, Wesslin, Svanström, Åkesson, Widén, Bergvall; fruar Malmgren, Johansson; fröknar Pettersson, Larsson, Lindahl, Carlsson, Malmgren, Andersson, Forsberg, Lundell, Svanberg, Söderdahl, Nyrén.

Med VISBY från Stockholm den 5 aug.: Major Ingelman, operasång. Richter, doktor Olsson, källarmäst. Höggren, postassist. Olsson, kamrer Rosengren, herrar Armitage, Pasteon, Levin, Aschan, Eriksson, Andersson, Stetson, Eriksson, Kempe, Åkerman, Grimsby, Büchler, Karlsson, Ingelman, Dahlgren, Boman, Rosengren, Selén, Wikstén, Dahlgren, Tolin, Borsari, Feuk, Lidsell, Öbrink, Åberg, Holmqvist; fruar Levin, Olsson, Buschler, Aschan, Högström, Herlin, Eriksson, Andersson, Stetson, Åkerman, Grimsby, Borsari, Feuk, Lagerholm, Rosengren, Svedberg, Wiberg; fröknar Balling, Armitage, Hallager, Hemmerkt, de\’ Fry, Balling, Karlsson, Hallager, Häggblom, Karlsson, Högström, Armitage, Kansanen, Bogren, Kruuse, Esberg, Östman, Borsari, Åberg, Esberg, Carlsson, Pettersson, Åberg, Pettersson, Rosbeck, Olsson, Nilsén, Borsari, Öbrink, Nilsson, Johansson, Svedberg, Magnusson, A. B. F. 61 st.

Med DROTTEN från Nynäshamn den 5 aug.: Prins o. prinsessan Bernadotte, professorer Neuman, Synn, chefredakt. Löwenberg, Telander, Ljunglund med fru, redaktörer Östling, Jensen med fru, doktorer Bolin, Öman, Schmidt med fru, dispnent Aaröe, revisor Andersson, lektor Venderfeldt, ingeniörer Wärholm, Löfqvist, Engdahl, lektor Wenderfelt, kapten Gustafsson, herrar Graaf med fru, Snöbohm, Welander med fru, Lindén, Christoffersson, Frankman, Ander, Grandin, Ehrnberg, Allinder, Pihl med fru, Eklund, Ekberg, Siltberg, Fagerström, Johansson, Dahlin, Essen, Johansson, Öjgård; fruar Sernqvist, Brander, Edlund, Backström, Pettersson, Olsson, Carlsson, Rundgren; fröknar Lundén, Roth, Söderlund, Elving, Björk, Åkerlind, Anjou, Sandegren, Heitman, Eriksson, Karlberg, Berglund, Lidseen, Kjellberg, Bergström, Karlsson, Lundberg, Lönner, Frankman, Rydh, Wenndahl, Adams-Ray, Larsson, Ek, Edgren, Wadenius, Lundén, Rundgren.

Med VISBY från Kalmar den 6 aug.: Trafikdir. Ahne, generalkonsul Bechstoft, doktorer Goldman, Schleger, ingeniör Eneberg, herrar Wingren, Pehrsson, Envall, Nilsson, Lindberg, Eriksson, Heyman, Ficher, Christensson, Eriksson, Lundin, Flodin, Nyvall, Vahström, Antowiervitz, Rosetti, Köngster, Andersson, mr Kühnel; fruar Dahl, Christersson, Karlsson, Luna, Lundgren, Bechstoft, Ihre, Nilsson, Lindberg, Eriksson, Heyman, Hellman; fröknar Dichfelt, Hellman, Dahl, Andersson, Persson, Ekelund, Eriksson, Dichfelt, Ihre, Ticher, Pettersson, Hansson, Hallén, Johansson, Willner, Heiner, Hallén, Ekegren, Andersson, Pettersson, Karlsson, Hansson, mrs Bergman, Harris.

Med HANSA från Nynäshamn den 6 aug.: Domk.-adj. Öberg, herrar Ström, Graen, Hellberg, Hansson, Envall, Öberg, Heijl, Snarborg med fru, Blom med fru, Abrahamsson med fru, Larsson med fru, Olsson, Sandström, Gustafsson, Helldén, Hansson, Hammar, Hansén, Nich, Gustavsson, Nilson, Edström, Nilsson, Johansson, Tramme, Nilsson; doktorinnan Kjellander, mrs Towne, Hannington, fruar Ström, Green, Spellman, Beuschmidt, Engström med dotter, Andersson, Nilsson, Delumiere, Hansén, Edström, Amberg, fröknar Vilgne, Ljungberg, Hansson, Landén, Gadd, Svensson, Löwenhamn, Strömberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Augusti 1928
N:r 182

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *