Till den sista vilan

vigdes i går under högtidliga former stoftet av grosshandlaren J. O. Pettersson härstädes. Processionen avgick från sorgehuset vid Österport ut till Södra begravningsplatsen, varvid ett stort antal Odd Fellowbröder deltogo i processionen och följde den avlidne på den sista färden.
Begravningsakten förrättades i gravkapellet, varvid kyrkoherde Gustaf Reuser i Dalhem höll en anslår ende sorgebetraktelse, varefter jordfästningen förrättades enligt ritualen. gifter denna sjöngs Närmare Gud till dig. Kistan fördes därefter ut till familjegraven på södra kyrkogården, där den sänktes i graven. Här frambar den avlidnes svärson, handlanden Anton Johansson, ett tack till den bortgångne, varjämte han framförde ett tack för den hyllning som ägnats hans minne. Därefter bildade Odd Fellowbröderna ring vid graven och tandläkare Hugo Johansson framförde orderbrödernas avskedshälsning till den avlidne, som varit en av stiftarn till Odd Fellowlogen härstädes. Därefter utfördes ordens begravningsceremoni. Till slut framförde pastor Arthur Nilsson ett tack för det intresse och det stöd den bortgångne visat metodistförsamlingens verksamhet.
Till båren hade länts en riklig skörd av kransar ooh blommor, bland vilka märktes en krans med vita band från Odd Fellowloon S:t Klemens samt en krans från Visby metodistförsamling.

Gotlands Allehanda
Lördagen 4 Augusti 1928
N:r 181

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *