Förre arrendatorn Reinhold Wittberg

har på grund av en den 16 juli 1928 ingiven ansökan denna dag försatts i konkurs vid Rådhusrätten i Visby. Då anledning finnes antaga, att gäldenärens bo icke förslår till bestridande av konkurskostnaderna, kommer konkursen att handläggas enligt 185 § konkurslagen.
Visby i rådhuset den 3 augusti 1928. På konkursdomarämbetets vägnar:
Richard Laurin.

Gotlands Allehanda
Lördagen 4 Augusti 1928
N:r 181

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *