Boställsnämderna.

Sedan överlantmätaren V. Holmbäck på begäran entledigats från uppdraget, har länsstyrelsen förordnat agrenomen A. G. Olofsson att tillsvidare vara ordförande i boställnämden för norra fögderiet (med Visby stad), Ställföreträdare för ordföranden är fortfarande löjtnanten C. O. Pettersson i Stenkyrka.

Gotlands Allehanda
Lördagen 4 Augusti 1928
N:r 181

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *